FAQ

W OPARCIU O JAKĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ STUDENCI KIERUNKÓW MEDYCZNYCH PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWEMU SZCZEPIENIU PRZECIWKO COVID-19?
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23  grudnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2021, 2398)
KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK ZASZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19?
obowiązek ten dotyczy studentów kierunków:
-lekarski
-lekarsko-dentystyczny
-farmacja
-fizjoterapia
-pielęgniarstwo
-położnictwo
-analityka medyczna
-ratownictwo medyczne
KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH OD 1 MARCA 2022R.?

od 1 marca we wszystkich formach zajęć mogą uczestniczyć studenci, którzy posiadają:
-ważny certyfikat covid
albo
-aktualny status ozdrowieńca
albo
-orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do zaszczepienia

CZY STUDENCI KIERUNKÓW NIEOKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU (NIEOBJĘTYCH STANDARDAMI KSZTAŁCENIA) MUSZĄ ZGŁASZAĆ FAKT ZASZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19?
aktualnie Rozporządzenie MZ nie nakłada takiego obowiązku na studentów pozostałych kierunków
W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ UCZELNI FAKT ZASZCZEPIENIA/POSIADANIA STATUSU OZDROWIEŃCA/POSIADANIA ZAŚWIADCZENIA O PRZECIWWSKAZANIACH DO SZCZEPIENIA?
WISUSs →AKSON→COVID-19
szczegółową instrukcję zamieszczania danych znajdziesz tutaj
W JAKI SPOSÓB UCZELNIA WERYFIKUJE DOKUMENTY DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ?
-pracownice UCOS sprawdzają poprawność wprowadzonych przez studenta danych oraz aktualnosć załączonych dokumentów, następnie zatwierdzają je (jeśli są poprawne) albo odrzucają (jeśli dane zostały wprowadzone nieprawidłowo lub certyfikat jest nieważny)
-powinieneś śledzić status swojego oświadczenia i w przypadku statusu "odrzucony" poprawić błąd
-na 30 dni przed zakończeniem ważności załączonych dokumentów otrzymasz e-mail (na uczelnianą skrzynkę studencką) o konieczności aktualizacji dokumentu
ZOSTAŁAM/ZOSTAŁEM SKIEROWANA(Y) NA IZOLACJĘ/KWARANTANNĘ, CO ROBIĆ?
napisz na covid@ump.edu.pl
PODEJRZEWAM U SIEBIE ZAKAŻENIE COVID-19, CO ROBIĆ?
-skontaktuj się z lekarzem POZ
lub
-wygeneruj skierowanie z portalu www.pacjent.gov.pl 
lub
-zarejestruj się na test w naszym uczelnianym punkcie pobrań, wypełniając zgoszenie w systemie:
 WISUSs →SYSTEMY→USŁUGI MEDYCZNE→DEKLARACJE