Komunikaty

Komunikat 3/2022 z dnia 17.03.2022 r. - w sprawie ustalenia Procedury wyznaczania promotora zewnętrznego

Komunikat 2/2022 z dnia 03.02.2022 r. - w sprawie ustalenia katalogu osiągnięć studenta wpisywanych do pkt. 6.1 w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów

Komunikat 1/2022  z dnia 03.02.2022 r. - w sprawie ustalenia instrukcji wypełniania suplemntu do dyplomu ukończenia studiów

Komunikat 5/2021r. z 30.09.2021r. - w sprawie organizacji procesu nostryfikacji

Komunikat 4/2021 z 30.09.2021r. - w sprawie zasad i warunków zgłaszania prac dyplomowych do Komisji Bioetycznej
(dokument stanowi załącznik nr 3 do procedury dyplomowania)

Komunikat 3/201 z 27.05.2021r. - w sprawie sposobu organizacji egzaminów dyplomowych online
(dokument stanowi załącznik nr 3 do procedury dyplomowania)

Komunikat 2.2/2021 z 30.09.2021r. - zmiana procedury dyplomowania

Komunikat 2/2021 z 27.05.2021r. - procedura dyplomowania - archiwalny
Procedura dyplomowania
zał. 1 - wzór recenzji
zał. 2 - wzór protokołu egzaminacyjnego
zał. 3 - zasady organizacji egzaminów dyplomowych online
zał. 5 - wzór zaświadczenia o obronie (studia I-go st.)
zał. 6 - wzór zaświadczenia o obronie (studia II-go st.)

Komunikat 1.2/2021 z 30.09.2021r. - zmiana proceury przenosin

Komunikat 1/2021 z 9.04.2021r. - procedura przenosin - archiwalny
załącznik do procedury przenosin

Komunikat 1/2020 z 2.11.2020r. - wytyczne ws. organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych - archiwalny