Obowiązek szczepień dla studentów kierunków medycznych - już od 1 marca

Drodzy studenci,
1 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wprowadzające obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 dla studentów uczelni medycznych.

Z treścią rozporządzenia mogą się Państwo zapoznać tutaj.
Obowiązek szczepień dotyczy studentów kształcących się w zawodach: lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego.

 Zgodnie z przepisami, do udziału w zajęciach na powyższych kierunkach będą dopuszczeni studenci którzy:

By przygotować się na powyższe uwarunkowania, a przede wszystkim z uwagi na nadal utrzymującą się wysoką liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy, że do dnia 6 marca br. wszystkie zajęcia realizowane będą za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w wyjątkowych sytuacjach Dziekan Wydziału będzie mógł wyrazić zgodę na zamianę formy zajęć).

Wiemy, że większość z Was jest zaszczepiona – ostatnia aktualizacja danych wskazuje, że procent wyszczepienia studentów UMP wynosi 95,80%. Jeszcze raz gratulujemy Wam jednego z najlepszych wyników w Polsce. Pamiętajmy jednak, że szczepienia mają prawnie ograniczoną „ważność” – zwróćcie na to uwagę.

Już nie tylko badania kliniczne, ale też dane typu real world evidence, publikowane w renomowanych czasopismach, wskazują że szczepienia znacząco minimalizują ciężki przebieg COVID-19 oraz redukują ryzyko zakażenia.

Dlatego też apelujemy do wszystkich z Was, którzy są jeszcze niezaszczepieni, bądź utracili ważność unijnego certyfikatu covid o przyjęcie szczepienia lub dawki przypominającej.

Podkreślamy to zawsze – będąc studentem uczelni medycznej powinniśmy kierować się wytycznymi nauki, mając przede wszystkim na uwadze dobro naszych pacjentów.

Aktualnie rozporządzenie dotyczy tylko kierunków objętych standardami kształcenia. Ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że wkrótce zostanie one rozszerzone na inne grupy studentów apelujemy, by  cała studencka społeczność miała ważny status szczenienia przeciw SARS-CoV-2.

 Z pozdrowieniami,

prof. dr hab.  Małgorzata Kotwicka
Prorektor ds. Dydaktyki

prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
Prorektor ds. Studenckich

dr Rafał Staszewski
Dyrektor Generalny