Aktualności

Wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w semestrze letnim

Zarządzenie 12/21 w sprawie aktualizacji Wytycznych dla studentów i wykładowców związanych z organizacją kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w semestrze letnim

Zarządzenie Rektora nr 8/21 ws organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/2021

Nowe Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/2021

NADAL ISTNIEJE OBOWIĄZEK NOSZENIA MASECZEK W BUDYNKACH UMP !

NADAL ISTNIEJE OBOWIĄZEK NOSZENIA MASECZEK W BUDYNKACH UMP !

Archiwum

Kategorie