Kontakt

Biuro Obsługi Prorektora ds. Dydaktyki
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań

tel. 61 854 75 00
tel. 61 854 75 38

 
e-mail: sprawy związane z covid-19 - covid@ump.edu.pl
e-mail: sprawy związane z dydaktyką - dydaktyka@ump.edu.pl