Zarządzenia Rektora

załącznik do zarządzenia 123/21
zał. 1
zał. 2