< Cofnij

Od 29 marca 2022 roku NOWE Wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w semestrze letnim

W związku z częściowym zniesieniem z dniem 28 marca 2022 r. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, JM Rektor UMP dokonał aktualizacji Wytycznych dla studentów i wykładowców związanych z organizacją kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w semestrze letnim.

Ciesząc się, że sytuacja epidemiczna pozwala na luzowanie obostrzeń rekomendujemy, by nie rezygnować pochopnie z pewnych zasad profilaktyki epidemicznej.

Zarządzenie utrzymuje, aż do odwołania, większość zaleceń dotyczących organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na bazie klinicznej oraz w Centrum Symulacji Medycznych.

Mimo, iż po za bazą kliniczną nie ma już obowiązku noszenia maseczek, rekomendujemy by do końca kwietnia, w trakcie zajęć bezpośrednich prowadzonych w pomieszczeniach zamkniętych, przebywać w maseczkach.

Prosimy, by nauczyciele akademiccy i studenci z objawami infekcji górnych dróg oddechowych nie uczestniczyli w zajęciach bezpośrednich. Apelujemy, by osoby z niewielkim nieżytem górnych dróg oddechowych o innej etiologii, np. alergicznej, które będą uczestniczyły z zajęciach bezpośrednich, nosiły maseczki przez cały czas trwania zajęć.

Mimo, iż znosi się ograniczenia dotyczące CITK oraz Biblioteki Głównej rekomendujemy, by w pomieszczeniach tych ze względu na charakter pomieszczeń, ilość jednocześnie przebywających w nich osób oraz czas przebywania, pozostawać w maseczkach.

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

prof. dr hab. Andrzej Tykarski

REKTOR

 

prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka

Prorektor ds. Dydaktyki