< Cofnij

Wytyczne MeiN dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii

Drodzy Studenci,

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w czasie epidemii.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi:

Wytyczne MEiN dotyczące bezpieczego funkcjonowania uczelni i nauki