< Cofnij

Zasady Organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie Rektora nr 101/21 z 29 lipca 021r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022