< Cofnij

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Dz.U.2022.157 z dnia 2022.01.24

Szanowni Państwo,

informujemy, że opublikowano zmianę Rozporządzenia ws standardów kształcenia na kierunkach medycznych pozwalającą, w roku akademickim 2021/2022 na zaliczenie pracy studentów związanej z zapobieganiem pandemii sars cov 2 na rzecz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Treść rozporządzenia znajdą Państwo  tutaj.