Aktualności

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Dz.U.2022.157 z dnia 2022.01.24

Szanowni Państwo, informujemy, że opublikowano zmianę Rozporządzenia ws standardów kształcenia na kierunkach medycznych pozwalającą, w roku akademickim 2021/2022 na zaliczanie pracy studentów związanej z zapobieganiem pandemii sars cov 2 na rzecz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym od dnia 24.01.2022 roku.

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele oraz Studenci, poniżej przekazujemy Państwu Wytyczne związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym od dnia 24.01.2022 roku.

Wytyczne MeiN dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w czasie epidemii.

Wypełnij ankietę i zgłoś się do programu szczepień przeciw COVID!

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, przeznaczonej dla Studentów I lat wszystkich kierunków studiów

Archiwum

Kategorie