Aktualności

NADAL ISTNIEJE OBOWIĄZEK NOSZENIA MASECZEK W BUDYNKACH UMP !

NADAL ISTNIEJE OBOWIĄZEK NOSZENIA MASECZEK W BUDYNKACH UMP !

Aktualizacja zarządzenia Rektora w sprawie organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/2021 z 18 grudnia 2020r.

Aktualizacja zarządzenia Rektora w sprawie organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/2021 z 18 grudnia 2020r.

Aktualizacja Wytycznych dla studentów i wykładowców związanych z organizacją roku akademickiego 2020/2021

zarządzenie Rektora nr 147/2020 w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej w miejscu pracy oraz aktualizacji Wytycznych dla studentów i wykładowców związanych z organizacją kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Aktualizacja Wytycznych dla studentów i wykładowców związanych z organizacją roku akademickiego 2020/2021

zarządzenie Rektora nr 147/2020 w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej w miejscu pracy oraz aktualizacji Wytycznych dla studentów i wykładowców związanych z organizacją kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Archiwum

Kategorie