Co robić, gdy...

Co to jest bezpośredni kontakt z osobą zarażoną SARS-CoV-2?

 • przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
 • bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (np. podanie ręki),
 • bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
 • przebywanie w tym samym pomieszczeniu co chory z COVID-19, przez co najmniej 15 minut (np. w mieszkaniu, w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej),
 • kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) sąsiadujące z osobą z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19, członków załogi obsługujących sekcję, w której znajduje się chory.

Co zrobić, gdy miałam/miałem kontakt bezpośredni z osobą zarażoną koronawirusem?

 • zastanów się, czy spełnione były kryteria kontaktu bezpośredniego
 • upewnij się, że osoba zarażona zgłosiła Ciebie do Sanepidu jako osobę z kontaktu bezpośredniego – jeśli tak, czekaj na kontakt ze strony Sanepidu, jeśli nie masz takiej pewności:
 • wyślij zgłoszenie do inspekcji sanitarnej sam - skorzystaj z formularza online: Zgłoszenie do objęcia przez sanepid kwarantanną lub izolacją. (formularz zgłoszeniowy powstał jako alternatywa dla infolinii sanepidu; kontakt telefoniczny z sanepidem może być teraz utrudniony i może wiązać się z długim oczekiwaniem na połączenie; formularz zgłoszeniowy pozwala na szybki kontakt z sanepidem i usprawnia przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego).
 • wyślij zgłoszenie do UMP - prosimy poinformuj o tym fakcie Uniwersytet Medyczny pisząc na adres covid@ump.edu.pl (podaj dzień i miejsce kontaktu, a jeśli masz wątpliwości czy kontakt miał charakter bliskiego kontaktu opisz te sytuację).
 • narzuć na siebie autokwarantannę - do czasu otrzymania oficjalnej informacji o nałożonej kwarantannie:
 • zostań w domu
 • jeśli musisz mieć kontakt z kimś, zachowaj odstęp 2 metrów zakładając jednocześnie maskę, przyłbicę lub szalik/chustkę na twarz
 • wietrz mieszkanie kilka razy dziennie
 • załóż maskę, przyłbicę lub szalik/chustkę na twarz, jeśli ma do Ciebie przyjechać lekarz lub karetka
 • jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zasięgnij teleporady medycznej.

Co zrobić jeśli Sanapid nie nałoży na mnie kwarantanny po bliskim kontakcie z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2?

Prosimy, poinformuj o tym fakcie Uniwersytet Medyczny pisząc na adres covid@ump.edu.pl. Otrzymasz informację zwrotną o czasie dopuszczenia do zajęć kontaktowych. Jeśli nie masz objawów choroby masz obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach prowadzonych on-line.

Czy moi domownicy muszą przebywać ze mną na kwarantannie?

Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie. Dotyczy to np.:

 • członków rodziny zamieszkujących z osobą, która została kwarantannowana ze względu na styczność w pracy z osobą zakażoną/chorą,
 • rodziców zamieszkujących z dzieckiem poddanym kwarantannie ze względu na wystąpienie wirusa w szkole.

Jak kontrolować swój stan zdrowia po kontakcie z osobą zarażoną lub podczas kwarantanny?

Nawet jeśli nie masz ewidentnych objawów choroby, regularnie kontroluj swój stan zdrowia. Mierz regularnie temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel), a także utratę węchu lub smaku.
Jeśli pojawią się objawy choroby, koniecznie zasięgnij teleporady medycznej lekarza.

Mam objawy COVID-19. Czy Uczenia może skierować mnie na test?

Nie, Uczenia nie wystawia skierowań na wykonanie testu. Uprawnienia takie ma lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który po przeprowadzonym wywiadzie w czasie teleporady może wystawić zlecenie testu na obecność koronawirusa.

Mam objawy COVID-19. Mam problemy z uzyskaniem teleporady z lekarzem POZ. Nie wiem co robić!

Prosimy poinformuj nas o swoich problemach pisząc na adres covid@ump.edu.pl. Postaramy się pomóc. Odpowiadamy na wszystkie emaile. Dyżurujemy w dni robocze od 7.30 do 15tej. Wieczorem sprawdzamy pocztę około godzimy 19tej, a w weekendy i w dni świąteczne dwa razy dziennie (rano i wieczorem).

Miałem bezpośredni kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 podczas zajęć klinicznych. Czy zostanie mi wykonany test?

Tak, w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród uczestników zajęć klinicznych student jest testowany w kierunku zakażenia wirusem, tak jak personel medyczny danego podmiotu leczniczego i podlega dalszej procedurze obowiązującej w danym szpitalu.

Mam skierowanie na test. Czy mogę wykonać badanie w „uczelnianym” mobilnym punkcie pobrań?

Tak! W przypadku posiadania skierowania, możesz w pojawić się bez uprzedniej rejestracji w godzinach otwarcia punktu od pn-pt 8:00-17:00, w sb-nd 9:00-13:00. Badanie wykonujemy na dwa sposoby: dla osób zmotoryzowanych posiadających swój samochód bezpośrednio poprzez okno oraz dla pieszych w dedykowanym stanowisku.

Pamiętaj, musisz mieć ze sobą dowód tożsamości.

Nałożono na mnie kwarantannę. Czy mogę ją odbywać mieszkając w akademiku?

Tak! Przede wszystkim jednak należy najpierw powiadomić kierownika Centrum Obsługi Domów Studenckich  o nałożonej kwarantannie, to on określi czy kwarantanna jest możliwa w zamieszkałym pokoju, czy też będzie konieczne przekwaterowania do innego pokoju.
Całodobowy numer telefonu do CODS:  507 434 364

Objęto mnie izolacją. Czy mogę ją odbywać w akademiku?

Tak! Jednak na czas izolacji zostaniesz przetransportowany - z zachowaniem reżimu sanitarnego - do Domu Studenckiego Hipokrates lub innego miejsca wskazanego przez kierownika Centrum Obsługi Domów Studenckich.

Mam znajomych w akademiku, czy mogę ich odwiedzić?

Nie! W związku z obecną sytuacją epidemiczną obowiązuje zakaz odwiedzin osób z zewnątrz, wstęp do budynku mają tylko mieszkańcy, po okazaniu karty mieszkańca.

Mieszkam w domu studenckim i wystąpiły u mnie objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, co mam zrobić?

Musisz jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie jest to możliwe, skontaktuj się z uczelnianym punktem Drive Thru.

W jakich przypadkach muszę skontaktować się telefonicznie z kierownikiem Centrum Obsługi Domów Studenckich?

Jest to konieczne w przypadku gdy: nałożono na Ciebie kwarantannę lub izolację przez inspekcję asnitarną lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, nałożono samoizolację przez Dziekana w związku z oczekiwaniem na decyzję służb sanitarnych, odczuwasz niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem lub gdy miałeś/aś kontakt z osobą zakażoną.